Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lokalizacja

gm. Błaszki


Status:

W trakcie realizacji


Powierzchnia użytkowa


Opis:

Rozbudowa o 68 m2 m.in. o 3 pokoje, łazienkę, klatkę schodową.
Część istniejąca domu posiada powierzchnię użytkową 42 m2.