Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Lokalizacja

gm. Goszczanów


Status:

w trakcie realizacji


Powierzchnia użytkowa

236 m2


Opis:

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo – przemysłowego wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, „gabinety lekarskie”

Budynek 2 kondygnacyjny. Na parterze podstawowa opiek zdrowotna: 2 gabinety + 2 gabinety zabiegowe. Na piętrze 4 gabinety specjalistyczne. Obsługa komunikacyjna zaprojektowaną klatką schodową oraz zaprojektowanym dźwigiem przystosowanym do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek m.in. z instalacjami: monitoring, instalacja antywłamaniowa, instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralą wentylacyjną z wymiennikiem ciepła oraz odzyskiem ciepła oraz klimatyzacją.